Tello Technology

Servicevoorwaarden

Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst is een juridische overeenkomst tussen u (Gebruiker of klanten) en Tello Technology, gevestigd in Utrecht – Nederland, en regelt uw gebruik van al onze producten, waaronder software, websites, webshops, mobiele applicaties en logo-ontwerp.

Door onze producten te installeren, te downloaden, te gebruiken of op enige andere manier toegang te verkrijgen tot de producten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de producten niet installeren, downloaden, gebruiken of op enige andere manier toegang verkrijgen.

Licentie

Tello Technology verleent u hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de producten niet verhuren, verkopen, sublicentiëren of op enige andere manier aan derden beschikbaar stellen, tenzij Tello Technology hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend.

Eigendomsrechten

De producten en alle bijbehorende documentatie zijn eigendom van Tello Technology en zijn beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen met betrekking tot auteursrechten. U erkent hierbij dat u geen enkel eigendomsrecht verkrijgt op de producten of enige bijbehorende documentatie en dat u de producten en documentatie uitsluitend mag gebruiken volgens de bepalingen van deze Overeenkomst.

Beperkingen

U mag de producten niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren of op enige andere manier proberen de broncode te achterhalen. U mag de producten niet aanpassen, veranderen, aanvullen of op enige andere manier wijzigen. U mag de producten niet gebruiken voor enig doel dat verboden is onder toepasselijke wetgeving.

Aansprakelijkheid

Tello Technology garandeert niet dat de producten vrij zijn van fouten of geschikt zijn voor enig specifiek doel. De producten worden “zoals ze zijn” aangeboden en Tello Technology sluit expliciet alle garanties uit.

Illegaal gebruik

Het gebruik van de producten in strijd met toepasselijke wetgeving is uitdrukkelijk verboden. U mag de producten niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is onder toepasselijke wetgeving, inclusief, zonder beperking, het uitvoeren van activiteiten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het verzenden van spam of andere ongewenste communicatie.

Indien Tello Technology vaststelt of redelijkerwijs vermoedt dat u de producten op enige onwettige manier gebruikt, behoudt Tello Technology zich het recht voor om onmiddellijk deze Overeenkomst te beëindigen en uw toegang tot de producten te blokkeren en u hebt geen enkele eerder gemaakte betaling terug te vorderen.

In geval van inbreuk op de bepalingen van deze Overeenkomst door u, waaronder het gebruik van de Software op een onwettige manier, aanvaardt u hierbij de verplichting om Bedrijf schadeloos te stellen voor alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheid en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die Bedrijf lijdt of incasseert als gevolg van uw inbreuk.

Betaling

We zullen geen werkzaamheden starten totdat de betaling volledig is voltooid. Als de betaling niet tijdig of niet volledig is ontvangen, behouden we ons het recht voor om de toegang tot de software te blokkeren totdat de betaling is voltooid. Als u na 14 dagen nog steeds niet hebt betaald, zullen we de bestelling annuleren en kunt u geen eerder gemaakte betalingen terugvragen.

We bieden 15 dagen support voor de software, na deze periode zijn eventuele verdere hulp en ondersteuning op basis van beschikbaarheid en tegen betaling.